Resmi Gazete’de bugün (17 Ağustos 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/98, K: 2022/87 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/48, K: 2022/93 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2019/36978 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2018/17029 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2018/25614 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2020/26067 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri