Memleket Partisi’nden istifa eden Dündar: Partide heyecan bitti

Geçtiğimiz gün Memleket Partisi Eskişehir Vilayet Başkanlığı vazifesinden ve partiden istifa eden Baki Dündar, istifa münasebetlerini açıkladı. Dündar, “Memleket Partisi’nin ‘hareket’ olarak başladığı günden bu güne gelindiğinde birinci günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin parti örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir” dedi.

Memleket Partisi Vilayet Başkanlığı vazifesinden ve parti üyeliğinden istifa eden Baki Dündar, istifa nedenlerinin ortasında geçtiğimiz Haziran ayında, Memleket Partisi Genel Lider Yardımcılığı ve partisinden istifasını açıklayan Prof. Dr. Gaye Usluer ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

“USLUER’İN BİR TELKİNİ OLMADI”

Memleket Partisi’ndeki vazifesinden ve partiden istifasının, Prof. Dr. Gaye Usluer’in istifası ile ilişkilendirildiğini belirten Dündar, “Prof. Dr. Gaye Usluer’in istifa kararı almam ile ilgili rastgele bir telkin, tavsiye ve/veya önerisi olmadığını öncelikle belirtmem gerekir. Aksi olmuş olsa idi, aslında istifa ettiği tarihte kendisi ile birlikte istifa eder, bugüne kadar beklemezdim ki, istifasından herkes üzere benim de sonradan haberim oldu. Üye olmak dahil Memleket Partisinde her misyona kendi irademle geldiğim üzere, istifa kararımı da kendi irademle almış bulunmaktayım.” dedi.

“PARTİDE HEYECAN KALMADI”

İstifa kararı almasındaki sebepleri de sıralayan Dündar şöyle konuştu:

*Memleket Partisi’nin ‘hareket’ olarak başladığı günden bugüne gelindiğinde birinci günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin parti örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir. Sayın Genel Lideri Cumhurbaşkanı yapmak, partinin tek başına seçimlere girmesi için gereken çabayı vermek, 2023 seçimlerinde parlamentoya milletvekili sokabilmek vb. hedeflerden büsbütün uzaklaşmış olduğumuzu, münasebetiyle parti olarak gaye küçülttüğümüzü düşünmekteyim.

*Hedefin bu derece küçültülmüş olması; ‘geleceğimizi geri almak’, ‘halk için halkla bir arada siyaset yapmak’ gayretimizi de zayıflatmış, halkı, Memleket Partisinin ülke için bir alternatif olduğu inancına yöneltmemizi engellemeye başlamıştır.

*Son yaşanan parti içi gelişmeler de bundan sonraki süreçte bu hususta şahsımın olumlu düşünmemesini sağlamıştır. Gerçekten; yapılan tüzük değişiklikleri kanaatimce gerçek bir karar olmamıştır ve parti içi demokrasiden uzaklaşılmış, kurumsal idare yerine Genel Başkanlık endeksli idare usulü yerleştirilmiştir.

“GENEL LİDER RANDEVU VERMEDİ”

Olağanüstü Kurultay’da blok liste ile oluşturularak seçilen parti meclisin, bu heyete ilişkin vazifeleri yerine getirecek liyakat da olmadığını belirten Dündar, kelamlarını şöyle sürdürdü;

*Dolayısı ile ülke için gerek duyulan siyasetlerin üretilmesine gerek duyulmadığı, en azından muhakkak bir parti meclisi üyesinin ülkenin geleceği için siyaset üretecek bireylerden olması gerektiğini düşünüyor olmam da istifa kararı almama sebep olmuştur.

*Ayrıca belirtmem gerekir ki; bugüne kadar her aksiliğe rağmen, arkadaşlarım ile birlikte en uygun biçimde partimizi temsil etmeye uğraş ettik. Lakin her vakit, partimize ziyan verecek davranışlarda bulunan kim var ise bu şahıslara de genel merkezin ve/veya parti meclisi üyelerinin dayanak verdiğini gördük.

*Bunun yanında bu basın açıklamasında belirttiğim ana başlıkları görüşüp fikrini almak istesem de Sayın Genel Liderin randevu vermemiş olması da istifa kararımı hızlandırmıştır. Sonuç olarak, bu süreçte partinin ülkenin genel siyasetinde hak ettiği yeri alması konusunda gerekli çalışmaların Genel Merkez seviyesinde yapılmayacağı, artık parti gayelerinin az bir oy oranı kadar küçültüldüğü; tek başına genel liderin yapacaklarına inanarak siyaset üretmeyen bir parti pozisyonuna gelindiği; partinin halkın beklentilerine karşılık verecek biçimde strateji üretemediği; sadece istifalara dayalı, aslında yönetememekten de kaynaklı demokratik bir tüzük ve örgüt yapısından kayarak parti içi demokrasiye artık kıymet verilmediği niyetlerime dayanarak, yürütmekte olduğum Eskişehir Vilayet Başkanlığı vazifemden istifa etmiş bulunmaktayım.