Gelir İdaresi’den KPSS puan kuralsız işçi alımı! Müracaat kuralları neler?

Gelir Yönetimi Başkanlığı, 5345 sayılı Gelir Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu unsurunun 7’nci fıkrası ve Gelir Yönetimi Başkanlığı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Tarz ve Temeller mucibince 70 kontratlı bilişim çalışanı alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilan ile müracaat kuralları, tarihi ve gerekli dokümanlar ayrıntıları ile paylaşılırken adaylardan KPSS puan koşulu aranmıyor. İşte müracaat biçimi…

Son Müracaat Ne Vakit?

Gelir Yönetimi işçi alımı müracaatları 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30’a kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Gelir Yönetimi Başkanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden online olarak müracaatlarını kolaylıkla tamamlayabilecek.

Gerekli Evraklar Neler?

  • Eğitim durumunu gösterir evrakın aslı yahut onaylı örneği,

  • Son 3 (üç) ay içinde alınmış isimli sicil dokümanı,

  • Mesleksel tecrübeyi gösterir doküman (SGK hizmet dökümü yahut özel kurumlardan alınacak belge),

  • Müracaat yapılan konum için geçerli olan özel kurallarda belirtilen özel bilgi, ihtisas ve tecrübeye ait dokümanlardır.

Müracaat Koşulları Neler?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunun (A) bendinde yer alan genel kaideleri taşımak,

  • Başvurulan kontratlı işçi durumuna ait olarak, Tablo-1’de belirtilen müddette deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

  • Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, süratli öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, kadro çalışmasına yatkın olma ve bağlantı hüneri yüksek olma, ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) kıymet vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

  • Müddeti içinde müracaat yapmış olmak.

Aylık Bürüt Mukavele Tavanı Ne Kadar?

Aylık brüt kontrat fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 3 üncü unsurunda tespit edilen mukavele fiyat tavanının (yılın birinci altı ayı için belirlenen fiyat tavanı 11.488,07 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat olacaktır. Lakin Bakanlığımız, üstteki tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

TAM RESMİ İLAN METNİ