Babasının hesabında oynama yaptı, tazminattan oldu

Çalıştığı bankada, babasına ilişkin hesapta süreç yapan genç bankacı, tazminatsız işten kovuldu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, babasının yokluğunda süreç yapıp yerine imza attan bankacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.

Özel bir banka şubesinde çalışan genç bankacı, babasına ilişkin hesapta, süreç yaptı. Babasına haber vermeden hesapta süreç yapan bankacı, adapsız süreç yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin davalı banka tarafından haksız nedenle feshedildiğini argüman ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, fiyat ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“BANKACILIKTA HER ŞEYDEN EVVEL İNANÇ TEMELİ VAR”

Baba da ilişkin diğer birinin hesabında müsaadesiz süreç yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi: “Davacı çalışanın çalıştığı bankada babası ismine mevcut hesapta süreç yaparken babasının yokluğunda süreç yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden evvel inanç temeline nazaran çalışılan bir yer olup davacı personelin feshe mevzu edilen hareketi açık bir halde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla uyuşmaz.

Açıklanan nedenle, davalı patron fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” (İHA)